Restaurant

Tafel reserveren

Reserveer uw tafel door een bericht te sturen naar info@destatiebrecht.be

Graag de volgende gegevens vermelden:

  • Uw naam
  • Uw telefoonnummer
  • Datum + uur van reservatie
  • Aantal personen
  • Eventueel specifieke wensen

Opgelet: pas na bevestiging van onze kan kan u uw tafel als gereserveerd beschouwen.
We brengen u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Alvast bedankt en tot binnenkort!